Vývoj

Nabízím vývoj podnikových řešení na platformě Microsoft.

Manažerský reporting

S čím Vám pomůže a jaké problémy řeší:

 • Máte informační systémy a přesto Vám chybí důležité informace a přehled o firmě.
 • Máte více IS / ERP systémů, které chcete integrovat do jedné reportingové platformy.
 • Výstupy z Vašich sytémů pravidelně zpracováváte ještě v Excelu a je to časově náročné.
 • Máte velký objem dat pro online zpracování, ale přesto potřebuje denně okamžité výstupy a informace bez čekání.
 • Potřebujete rychlou analytickou databázi (OLAP) kde se můžete podívat na svůj business z různých pohledů.
 • Chtěli byste moderní a interaktivní reportingovou platformu.

Používané programy:

 • MS SQL server, SSIS, SSAS, SSRS, Excel, Power BI

Hlavní výhody:

 • Všechny důležité informace pod jednou střechou.
 • Integrace dat ze všech Vašich zdrojových systémů.
 • Úspora času daná automatickou aktualizací dat.
 • Moderní interaktivní reporting.
 • Analýzy dat dle potřeby.
 • Automatická distribuce reportů mailem nebo ukládání do složek.
 • Přístupy ke všem reportům přes webový prohlížeč.
 • Zabezpečení dat formou uživatelských oprávnění.

Databázové aplikace

S čím Vám pomůže a jaké problémy řeší:

 • Jste menší firma a nemáte žádný informační systém, faktury máte ve Wordu a sklad v Excelu a uvažujete o něčem lepším.
 • Váš současný informační systém nepokrývá Vaše požadavky.
 • Jste odkázáni na to řešit si chybějící funkčnosti jako např. ceníky, plánování, evidence majetku apod. v jiném programu (nejčastěji v Excelu).
 • Údržba Vašeho řešení je v Excelu příliš pracná, nepřehledná a můžou vznikat i chyby.
 • Nechcete kupovat další systém nebo nahrazovat Váš současný systém jen kvůli jedné chybějící funkčnosti, protože by to bylo nákladné.
 • Váš současný systém žádné větší úpravy neumožňuje.

Používané programy:

 • MS Access

Hlavní výhody:

 • Úspora času a nákladů.
 • Pohodlné a přehledné ukládání dat prostřednictvím formulářů.
 • Tiskové výstupy a přehledy na jedno kliknutí.
 • Možnost integrace s Vašimi současnými systémy.
 • Normalizované ukládání dat bez duplicit a chyb.
 • MS Access je součástí MS Office tzn. jde o známé prostředí.
 • Nízká pořízovací cena licencí (stačí pouze jedna vývojová licence).
 • Zabezpečení dat pomocí uživatelských oprávnění.
 • Zálohování dat.

Zpracování dat – makra v Excelu 

S čím Vám pomůže a jaké problémy řeší:

 • Excel je často vhodný nástroj pro zpracování dat, ale někdy je potřeba jednotlivé operace zautomatizovat a minimalizovat tak čas lidské práce, případně využít pokročilejší vzorce pro náročnější logiku zpracování dat. V tomto případě je vhodné použít nějaké makro které udělá práci za Vás. Například hodinová manuální práce při kopírování mezi buňkami, sešity a soubory může být nahrazena jedním makrem které to stihne do půl minuty.

Hlavní výhody:

 • Snížení času a chybovosti daného ručním zpracováním.