Řešení na míru

Nabízím řešení na míru v oblasti zpracování, analýzy a vizualizace dat. Reporting, datové sklady a integrace na platformě Microsoft.

~|bar-chart~|font-awesome~|solid

Power BI reporting

Co je to Power BI?

Začal bych tím co je to vlastně BI nebo-li Business Intelligence. BI jsou principy, postupy a nástroje pro podporu rozhodování a transformaci dat v užitečné informace. A Power BI je aplikace nebo také technologie firmy Microsoft, která v sobě zahrnuje sadu BI nástrojů, které umí načítat, transformovat (upravovat) a vizualizovat data.

S čím a kdy Vám Power BI pomůže?

Infomační systémy často nepokrývají specifické požadavky na výstupy a chybí tak informace, které jsou důležité pro řízení firmy. To bývá také důvodem toho, proč je nakonec firemní reporting v mnoha excelových souborech. Údržba a aktualizace takového řešení je ale pracná a časově náročná. Excel je jistě dobrý nástroj, ale má svoje limity a možnosti. A právě v těchto případech Vám Power BI výrazně usnadní práci a poskytne tolik chybějící informace. Navíc celý proces zpracování dat v Power BI je automatizovaný a ušetří Vám tak i spoustu času.

Hlavní výhody:

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Moderní interaktivní reporting

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Široké možnosti připojení k různým zdrojům dat

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Velké množství různých typů vizualizací

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Celá řada matematických, časových a dalších funkcí

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Rychlé výpočty a analýzy dat bez čekání

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Automatická aktualizace dat podle plánu

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Přístupy k reportům z webového prohlížeče

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Zabezpečení dat formou uživatelských oprávnění

Ukázky vlastních řešení (online):

Prodej

Zásoby

Finance

~|database~|font-awesome~|solid

Datové sklady a integrace dat

Platforma: MS SQL server

Co je to datový sklad?

Datový sklad je centrální úložiště nebo-li databáze, kde jsou uložena a integrována (sloučena, začleněna) data ze všech zdrojových informačních systémů.

S čím a kdy Vám datový sklad pomůže?

Máte více zdrojových provozních systémů (CRM, ERP, Personalistika a Mzdy, atd.) a potřebujete jejich data mezi sebou různě propojit? Nebo máte více poboček a chtěli byste jejich data konsolidovat? Potřebujete data upravit, očistit nebo historizovat? To vše jsou věci které datový sklad a integrační nástroje běžně řeší. Dalším důvodem proč se pro reporting používají datové sklady je velké množství dat. Rozsáhlé analýzy jako časové trendy apod. nelze moc dobře dělat nad daty provozních systémů, protože by to omezilo jejich fungování a na výsledek takové analýzy byste se načekali.

Hlavní výhody:

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Data ze všech zdrojových systémů na jednom místě

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Jedna verze pravdy

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Konsolidace dat pro firmy s více pobočkami

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Široké možnosti transformace a čistění dat

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Ideální zdroj dat pro vlastní reporting

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Možnosti optimalizace při zpracování dat

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Historizace dat (např. nákupní a prodejní ceny)

~|arrow_carrot-right_alt~|elegant-themes~|solid

Sjednocení a centralizace společných číselníků