Kdo jsem

Jsem člověk od přírody kreativní. Vždy mě také bavila práce s daty, čísly a obecně informacemi. Jako by jich nikdy nebylo dost. A tak jsem postupně a přirozeně nacházel seberealizaci v profesích, které se zabývají zpracováním dat nebo informačními systémy. Po čase ale chyběla kreativita a nezávislost na těchto systémech. Proto jsem začal hledat způsoby jak získat data přímo ze zdrojových databází nezávisle na programech které je vytvářejí a ukládají. Zároveň jsem ale hledal i možnosti jak proměnit tyto data v informace, které mají nějakou hodnotu pro mě nebo pro někoho jiného. A tyto moje touhy a zájmy mě dovedly až k oboru zvanému Business Intelligence. A co že to vlastně je Business Intelligence? Ve stručnosti se jedná o postupy a nástroje pro  podporu rozhodování a transformaci dat v užitečné informace.

Jaká je moje praxe

Mám za sebou dlouholetou praxi jak v business sféře (Finanční controlling) tak v IT (ERP konzultant, data analytik a zejména Business Intelligence vývojář). Kombinace těchto znalostí mně lépe umožňuje pochopit firemní procesy a přinést tak přidanou hodnotu do celého řešení zpracování dat a jejich následné prezentace.

"Zakládám si na precizní práci a profesionálním přístupu"

Certifikáty