SQL – základy dotazování pro začátečníky

Kurz je určen pro každého, koho baví práce s daty a chce si rozšířit obzory za hranice Excelu. Ideálně pro lidi, kteří pracují denně s Excelem, data analytici, zaměstnanci controlingu, správci sítě, administrátoři informačních systémů, ERP konzultanti a prostě ti, kdo se chtějí naučit základy SQL. Kurz je zaměřen na T-SQL jazyk a databázi MS SQL server, ale je využitelný obecně pro všechny relační databáze. Po tomto školení si budete schopni začít dolovat data z databáze sami.

Obsah kurzu:

1. Nezbytný úvod a trocha teorie

 • Co jsou to databáze a jak jsou v nich uložena data
 • Datové typy (text, číslo, datum a další)
 • Základní orientace v SQL Server Management Studiu (SSMS)

2. Příkaz SELECT

 • Základní syntaxe 
 • Textové, matematické a datumové funkce
 • Filtrování dat pomocí WHERE
 • Efektivní vyhledávání záznamu – ignorování velkých, malých písmen a diakritiky
 • Co jsou hodnoty NULL a jak s nimi pracovat
 • Řazení výsledků pomocí ORDER BY
 • Odstranění duplicitních záznamů DISTINCT
 • Seskupování dat pomocí GROUP BY
 • Základní agregační funkce SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT a další
 • Filtrování seskupených dat pomocí HAVING
 • Omezování množství vrácených záznamů pomocí TOP

3. Dotazování na data z více tabulek a jejich spojování:

 • Spojování tabulek – INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN
 • Sjednocování výsledků dvou a více dotazů – UNION, INTERSECT, EXCEPT

4. Poddotazy:

 • Korelované a nekorelované poddotazy
 • Agregační funkce v poddotazech
 • Poddotazové operátory – IN, EXISTS, ANY, SOME, ALL

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 2 dny

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

(dle počtu účastníků)

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí pořádáte školení?

Pořádám školení jak pro jednotlivce tak pro skupiny (max 8 lidí). Při tomto počtu lidí se můžu lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit tak celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost. Samozřejmě se to ale potom promítne do ceny kurzu.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Žádné speciální požadavky nemám. Stačí funkční projektor a pro každého notebook s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je potřeba min 15,6“ display, pro kurzy SQL základy dotazování a pokročilé dotazování může být i menší display.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Protože se jedná o školení pořádaná zejména pro firmy nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.