SQL Server Reporting Services – tvorba reportů

Kurz je zaměřen na využití SQL Server Reporting Services, nástroje pro plnohodnotný reporting dodávaného s SQL Serverem. Účastníci kurzu se naučí základní a pokročilejší techniky tvorby reportů, jak graficky zobrazovat data v reportech, jak parametrizovat reporty ale i jak službu Reporting Services nainstalovat a spravovat. Tzn. vše podstatné pro tvorbu a správu reportingového řešení na platformě SQL Server.

Obsah kurzu:

1. Úvod do SQL Server Reporting Services

 • Co je to služba SQL Reporting Services
 • Instalace a konfigurace
 • Nástroje pro práci s Reporty
 • Novinky v SQL Server 2016 Reporting Services

2. Základy tvorby reportů

 • Report Designer – nástroj pro tvorbu reportů
 • Základní typy reportů 
 • Seskupování, filtrace a třídění dat
 • Agregačních funkce
 • Exporty reportů do různých formátu

3. Možnosti zobrazování dat v reportech

 • Přidání navigace a obsahu do reportů
 • Dynamické skrývání a zobrazování obsahu
 • Grafické zobrazování dat – grafy, indikátory, data bars, sparklines, gauges
 • Mapy a geografická data v reportech

4. Parametry v reportech

 • Parametrizace reportů
 • Subreporty a předávání parametrů
 • Kaskádové parametry
 • Použití parametrů ve výrazech

5. Pokročilejší funkce a výrazy v reportech

 • Agregační funkce a jejich parametry
 • Vypočet KPI, dělení nulou a odkazy na vypočtené hodnoty
 • Podmíněné formátování a zobrazování – funkce IIF a Switch
 • Globální parametry a proměnné – Execution time, UserID a další

6. Report Builder – Self Service reporting

 • Self Service reporting
 • Tvorba reportů v Report Builderu
 • Sdílené datasety, datové zdroje a části reportů

7. Publikování a spouštění reportů

 • Publikování reportů
 • Spouštění a odběry reportů
 • Optimalizace spouštění reportů – cache
 • Historizace reportů – snapshots
 • Automatické odběry reportů – posílání e-mailem, ukládání do adresáře

8. Administrace a zabezpečení Reporting Services

 • Report manager – tvorba složek, upload a download reportů a nastavení
 • Zabezpečení reporting services – oprávnění na složky a reporty
 • Řešení problémů – troubleshooting

9. Mobilní reporty a KPI

 • Mobile Report Publisher – nástroj pro tvorbu mobilních reportů
 • Přehled možností mobilních reportů
 • Tvorba mobilních reportů a názorné příklady
 • Publikování mobilních reportů
 • KPI

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 3 dny

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

(dle počtu účastníků)

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

~|icon_book~|elegant-themes~|solid

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí pořádáte školení?

Pořádám školení jak pro jednotlivce tak pro skupiny (max 8 lidí). Při tomto počtu lidí se můžu lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit tak celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost. Samozřejmě se to ale potom promítne do ceny kurzu.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Žádné speciální požadavky nemám. Stačí funkční projektor a pro každého notebook s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je potřeba min 15,6“ display, pro kurzy SQL základy dotazování a pokročilé dotazování může být i menší display.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Protože se jedná o školení pořádaná zejména pro firmy nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.