SQL Server Analysis Services – analýza dat s jazykem MDX

Tento kurz se věnuje analýze dat ve službě SQL Server Analysis Services se zaměřením na multidimenzionální model – OLAP. Služba Analysis Services se využívá zejména pro zpracování a analýzy velkých objemů dat bez zatížení produkčních systémů. Je to tradiční a pokročilé řešení tzv. OLAP kostky, které nabízí spoustu možností včetně data miningu. Chcete-li mít aktuální přehled o firmě a výsledky analýz bez čekání pak je tento nástroj pro Vás ideální. V kurzu se dozvíte jak si vytvořit datový model, kostku, přidat vlastní kalkulace, jak se dotazovat na data  v kostkách v jazyce MDX nebo jak vizualizovat analýzy v Excelu, Power View nebo Power BI.

Obsah kurzu:

1. Úvod do Analysis Services – OLAP model

 • Výhody a nevýhody zpracování dat OLTP vs. OLAP
 • Multidimenzionální model – OLAP vs. Tabulární model
 • Architektura OLAP modelu
 • Instalace Analysis Services v multidimenzionálním módu

2. Tvorba multidimezionálního projektu

 • Vytvoření multidimezionálního projektu ve Visual Studiu
 • Datové zdroje a pohledy
 • Design OLAP kostky: dimenze a měřítka

3. Práce s dimenzemi

 • Přidání dimenze do kostky
 • Atributy dimenze a jejich vlastnosti: třídění, skrývání, organizace
 • Hierarchie dimenzí : atributové / uživatelské, přirozené / nepřirozené

4. Práce s měřítky

 • Přidání měřítka do kostky
 • Druhy měřítek: aditivní, semi-aditivní
 • Agregační funkce: Sum, Count, LastNonEmpty a další
 • Druhy relací mezi dimenzemi a faktovou tabulkou
 • Formátování měřítek pro zobrazení v Excelu

5. Dotazování na data v OLAP kostce – MDX jazyk

 • Základy jazyka MDX : syntaxe, osy mdx dotazu, tuple, set
 • Třídění, filtrování, crossjoin, agregační funkce a další
 • Navigace v hierarchiích
 • Časové funkce: předchozí období, kumulativní součty, klouzavé období

6. Další funkcionality OLAP kostek

 • Přidání vlastních kalkulovaných členů
 • KPI – klíčové ukazatele výkonnosti
 • Akce
 • Perspektivy
 • Překlady a jazykové verze
 • Partitioning a agregační design

7. Nasazení OLAP databáze na server, zabezpečení a správa

 • Nasazení OLAP databáze na server
 • Zabezpečení a nastavení přístupů k OLAP databázi
 • Práce s OLAP kostkami v Excelu
 • Integrace s Reporting Services
 • Nastavení OLAP zpracování – ROLAP, HOLAP, MOLAP
 • Logování, monitorování a optimalizace OLAP kostek a dotazů
 • Možnosti vizualizace analýz v Excelu, Power View nebo Power BI

8. Data mining a predikce

 • Příklady dolování dat – klasifikace zákazníků, zjištění chování zákazníků, nejziskovější sady produktů, předpovídání trendů
 • Podporované statistické algoritmy zpracování dat v data miningu a jejich vhodnost použití na konkrétní typy problému v praxi
 • Vytvoření data miningového modelu na konkrétním příkladu
 • Validace správnosti a relevance modelů
 • Předpověď – predikce hodnot pomocí zvoleného modelu

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 3 dny

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

(dle počtu účastníků)

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

~|icon_book~|elegant-themes~|solid

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL a relačních databází

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí maximálně pořádáte školení?

Pořádám individuální i skupinová školení (max 10 lidí). Je to ideální počet pro odborné kurzy tohoto typu. Můžu se tak lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Pro každého účastníka PC s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je ideální monitor 15,6“ a více, pro kurzy SQL dotazování může být i menší. Co se týká prezentační techniky tak pro skupinové školení je potřeba projektor, pro individuální školení stačí jeden počítač navíc.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.