SQL Server Analysis Services – analýza dat s jazykem DAX

Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. Součástí kurzu jsou i možnosti reportingu a vizuálního zobrazení dat z tabulárního modelu. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří potřebují rychle a jednoduše analyzovat data a implementovat technologii podobnou OLAP kostkám ve firmě, ale chtějí se vyhnout komplikovaným řešením.

Obsah kurzu:

1. Úvod do Analysis Services – tabular model

 • Architektura tabulárního modelu
 • Tabulární model vs. Multidimenzionální model
 • Tabulární model v Excelu, Analysis Services a Power BI
 • Instalace Analysis Services v tabulárním módu

2. Vytváření tabulárních projektů a modelů 

 • Tvorba tabularního projektu ve Visual Studiu
 • Datové zdroje a import dat
 • Tvorba relačních datových modelů
 • Aktualizace a formátování dat
 • Ukládání modelů na SQL server

3. Pokročilá funkcionalita

 • Hierarchie
 • Kalkulované sloupce
 • Kalkulovaná měřítka – agregační funkce SUM, COUNT a další
 • KPI – klíčové ukazatele výkonnosti

4. Práce s měřítky – základy jazyky DAX

 • Úvod do jazyka DAX
 • Logické funkce
 • Filtrovací funkce
 • Matematické a statistické funkce
 • Funkce pro práci s textem
 • Časové funkce – Předchozí období, Kumulativní součty, Klouzavé období
 • Filtrační a řádkový kontext

5. Ukládání analytické databáze – modelu na server a zabezpečení

 • Uložení tabular modelu na server – deployment
 • Aktualizace dat – processing
 • Optimalizace – partitioning
 • Možnosti vizualizace dat modelu v Excelu a Power BI
 • Vytváření rolí oprávnění – security
 • RLS – row level security

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 3 dny

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

~|icon_book~|elegant-themes~|solid

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL a relačních databází

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí maximálně pořádáte školení?

Pořádám individuální i skupinová školení (max 10 lidí). Je to ideální počet pro odborné kurzy tohoto typu. Můžu se tak lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Pro každého účastníka PC s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je ideální monitor 15,6“ a více, pro kurzy SQL dotazování může být i menší. Co se týká prezentační techniky tak pro skupinové školení je potřeba projektor, pro individuální školení stačí jeden počítač navíc.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.