SQL – základy dotazování

V tomto kurzu se naučíte základní techniky dotazování v jazyce SQL. Je zaměřen na databázi MS SQL server, ale využitelný je z velké části pro všechny relační databáze. Kurz je určen pro každého, koho baví práce s daty a chce si rozšířit obzory za hranice Excelu, zejména však pro data analytiky, zaměstance controllingu, správce databází a informačních systémů nebo ERP konzultanty. Po tomto kurzu budete vědět nejen jak získat data z databáze, ale i jak je proměnit v cenné informace.

Obsah kurzu:

1. Nezbytný úvod a trocha teorie

 • Co jsou to databáze a jak jsou v nich uložena data
 • Datové typy (text, číslo, datum a další)
 • Základní orientace v SQL Server Management Studiu (SSMS)

2. Příkaz SELECT

 • Základní syntaxe 
 • Textové, matematické a datumové funkce
 • Filtrování dat pomocí WHERE
 • Co jsou hodnoty NULL a jak s nimi pracovat
 • Řazení výsledků pomocí ORDER BY
 • Odstranění duplicitních záznamů DISTINCT
 • Seskupování dat pomocí GROUP BY
 • Základní agregační funkce SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT a další
 • Filtrování seskupených dat pomocí HAVING
 • Omezování množství vrácených záznamů pomocí TOP

3. Dotazování na data z více tabulek a jejich spojování:

 • Spojování tabulek – INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN
 • Sjednocování výsledků dvou a více dotazů – UNION, INTERSECT, EXCEPT

4. Poddotazy:

 • Korelované a nekorelované poddotazy
 • Agregační funkce v poddotazech
 • Poddotazové operátory – IN, EXISTS, ANY, SOME, ALL

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 2 dny

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

(dle počtu účastníků)

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí maximálně pořádáte školení?

Pořádám individuální i skupinová školení (max 10 lidí). Je to ideální počet pro odborné kurzy tohoto typu. Můžu se tak lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Pro každého účastníka PC s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je ideální monitor 15,6“ a více, pro kurzy SQL dotazování může být i menší. Co se týká prezentační techniky tak pro skupinové školení je potřeba projektor, pro individuální školení stačí jeden počítač navíc.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.