SQL – pokročilé techniky dotazování a analytické funkce

Kurz je zaměřen na pokročilé dotazovací techniky a možnosti zpracování dat. Kurz je zaměřen na T-SQL jazyk a databázi MS SQL server, ale je využitelný obecně pro všechny relační databáze. Po tomto kurzu si budete schopni poradit s náročnějšími problémy dotazování a zpracování dat a to mnohem elegantněji a rychleji. Už pro Vás nebude existovat otázka nejde to. Kurz je určen všem zájemcům, jejichž denní chleba je práce s jazykem SQL.

Obsah kurzu:

1. Window funkce

  • Agregační – SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN
  • Rankovací – ROW NUMBER, RANK, DENSE RANK, NTILE
  • Vyhledávací – LAG, LEAD, FIRST VALUE, LAST VALUE

2. Víceúrovňové groupování

  • GROUPING SETS, CUBE, ROLLUP

3. Pivoting a unpivoting – transpozice dat

  • PIVOT, UNPIVOT

3. Tabulkové výrazy a operátory

  • CTE – Common Table Expressions
  • APPLY operátory – CROSS a OUTER APPLY

 

~|icon_hourglass~|elegant-themes~|outline

Délka kurzu: 1 den

~|icon_cart_alt~|elegant-themes~|outline

Cena kurzu: na dotaz

(dle počtu uchazečů)

~|calendar~|font-awesome~|solid

Termín: dohodou

~|icon_book~|elegant-themes~|solid

Předpokládané znalosti: základy jazyka SQL

Ptáte se mě:

Pro kolik lidí pořádáte školení?

Pořádám školení jak pro jednotlivce tak pro skupiny (max 8 lidí). Při tomto počtu lidí se můžu lépe věnovat jednotlivých účastníkům a procvičit tak celou látku.

Kde školení probíhají?

Školím většinou v prostorách zákazníka. Pokud nemáte k dispozici školící místnost s projektorem je možné zajistit i tzv. mobilní učebnu nebo pronajmout externí školící místnost. Samozřejmě se to ale potom promítne do ceny kurzu.

Máte nějaké požadavky na školící místnost a technické vybavení?

Žádné speciální požadavky nemám. Stačí funkční projektor a pro každého notebook s operačním systémem Windows a připojením do internetu. Pro školení SQL Server Reporting Services je potřeba min 15,6“ display, pro kurzy SQL základy dotazování a pokročilé dotazování může být i menší display.

Školíte i jiná témata?

Momentálně ne, ale je možné se domluvit i indivuálně na něčem jiném dle Vašich požadavků a mých znalostí.

Jak je to s termíny školení?

Protože se jedná o školení pořádaná zejména pro firmy nejsou vypsané žádné veřejné termíny. Je to vždy dle potřeby a časových možností obou stran.